Andreew Investment Group corporate video

НОЕМВРИ 01, 2017
Андреев Инвестмънт Груп АД е група състояща се от 9 дружества с повече от 1000 служители. Тя работи на територията на цяла Европа. Това корпоративно видео сътворихме заедно.

Share

Leave a comment